Cuvântul preotului

Cuvinte duhovnicești Ianuarie 19, 2013

<< Care şi pe mine smeritul şi păcătosul şi nevrednicul robul Tău, m-ai chemat la sfânta şi preaînalta treaptă a preoţiei,ca să intru în…Sfânta Sfintelor,unde sfinţii îngeri doresc să privească…şi să vadă cu ochii lor chipul Sfinte Jertfe şi să se îndulcească de Dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie…şi a fi mijlocitor pentru oile Tale cele cuvântătoare…>> (Slujba Sf.Maslu)

 

Aceste cuvinte ale rugăciunii a V a de la ,,Taina Vindecării ‘’mă face să reflectez la splendoarea şi importanţa misiunii preoţeşti,dar totodată şi la responsabilitatea imensă a acesteia.

Mă regăsesc în gândurile de rugăciune(şi nu au fost puţine) ale marelui domnitor muntean Vlad Ţepeş:(care pe nedrept este asociat cu personajul malefic,,Dracula’’a lui Bram Stocker)<<Doamne Atotputernice…nu am zidit multe biserici şi mănăstiri,ca vărul meu Ştefan(Domnul Moldovei-Ştefan cel Mare)…dar am zidit în sufletul neamului meu…>>(codice anonim).                                

Aceasta cred că este menirea mea,iar în momentele grele găsesc mângâiere în cuvintele Mântuitorului:,,…dacă aţi fi din lume,lumea ar iubi pe al său,dar voi nu sunteţi din lume,ci eu v-am ales pe voi din lume…dacă M-au urât pe mine şi pe voi vă vor  urî;dacă au păzit cuvintele Mele şi pe ale voastre le vor păzi…nu este sluga mai mare decât Stăpânul…”(Ioan XV 18-22)

Dumnezeu să ne dea răspuns bun la Judecată,iar Maica Domnului şi Sf.Nicolae să ne ocrotească cu rugăciunile lor.